Laravel 9: Yeni Yardımcılar (New Helpers)

Laravel 9: Yeni Yardımcılar (New Helpers)

Yakında Laravel 9 çıkacak ve bunları kullanabileceğimiz bazı yeni özellikler var. Laravel framework sürüm 9'un yeni yardımcı fonksiyonlarını inceleyeceğiz.

1. str()

Laravel 9'daki yeni bir kullanışlı yardımcı str(). Bu işlev yeni bir Stringable( Illuminate\Support\Stringable) döndürür. Sınıfta bu yönteme sahibiz Str şimdi kullanımı daha kolay olacaktır.

Örneğin:

$name = str('Reza')->append(' Khademi'); // 'Reza Khademi'

$snake = str()->snake('LaravelFramework'); // 'laravel_framework

Bu işleve herhangi bir argüman iletilmezse, bize yeni bir örneğini vereceğini bilmeliyiz Illuminate\Support\Str.

2. to_route()

Kullanıcıyı belirli bir rotaya yönlendirmek istiyorsak, bu kullanışlı olacaktır:

return to_route('users.show', ['user' => 1], 302, ['X-Framework' => 'Laravel']);

to_route() fonksiyonunda, ilk olarak rota adını, ikinci olarak istediğimiz verileri ve üçüncü ve dördüncü argümanlar olarak ek yanıt başlıklarını iletebiliriz .

PHP 8 String Fonksiyonları

PHP 8 minimum versiyon olacağından, str_contains() str_starts_with() str_ends_with() fonksiyonları \Illuminate\Support\Str sınıfı içerisinde olacaktır.