Javascript nedir ve örnek kullanımı

JavaScript, web sayfalarında dinamik ve interaktif işlevler gerçekleştirmek için kullanılan bir programlama dilidir. Örnek olarak, bir web sayfasında bir form doldurma ekranı oluşturulabilir ve kullanıcının girdiği verileri doğrulayarak bir sonuç elde edilebilir.

Örnek kullanım:

// Form doldurma ekranı oluşturma
var form = document.createElement("form");

// Formda bir input alanı oluşturma
var input = document.createElement("input");
input.setAttribute("type", "text");
input.setAttribute("name", "kullanici_adi");
input.setAttribute("placeholder", "Kullanıcı Adı");
form.appendChild(input);

// Formda bir buton oluşturma
var button = document.createElement("button");
button.setAttribute("type", "submit");
button.innerHTML = "Gönder";
form.appendChild(button);

// Formu sayfaya ekleme
document.body.appendChild(form);

// Formu doldurma işlemini dinleme
form.addEventListener("submit", function(e) {
e.preventDefault();
});

// Kullanıcı adını alma
var kullanici_adi = form.elements.kullanici_adi.value;

// Kullanıcı adını doğrulama
if (kullanici_adi.length < 4) {
    alert("Kullanıcı adı en az 4 karakter olmalıdır!");
} else {
    alert("Kullanıcı adı doğrulandı!");
}