Fluent Interface Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Fluent Interface Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Tanım

 • Fluent Interface, "daha okunabilir" kod yapısı sağlayan tasarım yapısıdır (design pattern).
 • Buradaki amacımız, "class" içersinde yer alan fonksiyonları zincirlemeye yöntemiyle birbirlerine "this" ile oluşturulan nesneyi döndürerek bağlamaktır.

PHP programlama dilinde Fluent Interface kullanımı

$human->born()->eat()->sleep()->code()->die();

Normal kullanımı

$human->born();
$human->eat();
$human->sleep();
$human->code();
$human->die();

PHP'de örnek olarak oluşturulan Class

class Insan{
 private $_ad;
 private $_cinsiyet;
 private $_yas;
 private $_boy;
 private $_agirlik;

 public function ad($ad){
  $this->_ad = $ad;
  return $this;
 }

 public function cinsiyet($cinsiyet){
  $this->_cinsiyet = $cinsiyet;
  return $this;
 }

 public function yas($yas){
  $this->_yas = $yas;
  return $this;
 }

 public function boy($boy){
  $this->_boy = $boy;
  return $this;
 }

 public function agirlik($agirlik){
  $this->_agirlik= $agirlik;
  return $this;
 }

 public function kaydet(){
  $properties = get_object_vars($this);
  $str = '';
  foreach($properties as $property){
    $str .= $property.' ';
  }
  return $str;
 }
}

Oluşturduğumuz Person class Fluent Interface kullanımı;

$p = new Insan();
$res = $p->ad('Ece')->cinsiyet('Kadin')->yas('30')->boy('5.8')->agirlik('51')->kaydet();