PHP ile JSON'a dönüştürme işlemi  nasıl yapılır?

PHP ile JSON'a dönüştürme işlemi nasıl yapılır?

Stringi JSON'A dönüştürme

PHP'deki nesneler, json_encode() ile JSON'a dönüştürülebilir:

Örnek:

<?php
$myObj = new stdClass();
$myObj->name = "John";
$myObj->age = 30;
$myObj->city = "New York";

$myJSON = json_encode($myObj);

echo $myJSON;
// output => {"name":"John","age":30,"city":"New York"}
?>

Kaynak: https://www.w3schools.com/