PHP ucwords()

Tanım;

Karakter dizisindeki sözcüklerin baş harflerini büyük yapan PHP fonksiyonudur.


Giriş;

<?php

$dizge = "kodSozluk ekibi";

echo ucwords($dizge);

?>


Çıkış;

KodSozluk Ekibi