PHP trim()

Tanım

 • Metin dizisi içerisinde boşlukları kaldırır.
 • Metin dizisinin en sağ ve en soldaki kullanılan bütün özel karakterleri kaldırır.


Özel karakterler şunlardır

 • " " (boşluk)
 • \0 (NULL karakter)
 • \n (satır sonu karakteri)
 • \t (yatay tab [sekme] karakteri)
 • \v (dikey tab [sekme] karakteri)
 • \r (satır başı karakteri)


Giriş

<?php

$degisken = " KodSözlük Ekibi ";

echo $degisken;

echo trim($degisken);

?>


Çıkış

 KodSözlük Ekibi  |  // köşeye kadar boşluk var.
KodSözlük Ekibi|