PHP substr()

Tanım

  • Karakter dizgisinin ( string ) istenilen parçasını almak için kullanılır.
  • Bu fonksiyon parametre olarak başlangıç indisi ve uzunluk parametreleri alır.

 

Yazım kuralı

substr($string,$start,$length);

$string : Üzerinde işlem yapılacak karakter dizisidir. ( zorunlu )

$start : Geri dönecek olan karakter dizisinin başlangıç pozisyonu ( Eğer verilen pozisyon değeri pozisitifse soldan, negatifse sağdan başlar ) ( zorunlu )

$length : Başlangıç pozisyonundan kaç adım ileri gidilecek olan adım sayısıdır. ( Eğer bu değeri vermezsek varsayılan olarak karakter dizgisinin uzunluğunu verir ) ( isteğe bağlı )

 

Örnekler

Belli bir pozisyondan sonra bütün karakterleri almak için örnek

<?php
 $dizgi = "KodSozluk";
 echo substr($dizgi,1);

?>

Çıktı

odSozluk

 

Karakter dizgisinin ilk 3 karakterini almak için örnek

<?php
 $dizgi = "KodSozluk";
 echo substr($dizgi,0,3);    

?>

Çıktı

Kod

 

Karakter dizgisinin son 6 karakterini almak için örnek

<?php
 $dizgi = "KodSozluk";
 echo substr($dizgi,-6,0);

?>

Çıktı

Sozluk

 

Ayrıca bakınız. PHP substr() fonksiyon örnekleri.