PHP substr()

Tanım

  • Karakter dizgisinin ( string ) istenilen parçasını almak için kullanılır.
  • Bu fonksiyon parametre olarak başlangıç indisi ve uzunluk parametreleri alır.

 

Yazım kuralı

substr($string,$start,$length);

$string : Üzerinde işlem yapılacak karakter dizisidir. ( zorunlu )

$start : Geri dönecek olan karakter dizisinin başlangıç pozisyonu ( Eğer verilen pozisyon değeri pozisitifse soldan, negatifse sağdan başlar ) ( zorunlu )

$length : Başlangıç pozisyonundan kaç adım ileri gidilecek olan adım sayısıdır. ( Eğer bu değeri vermezsek varsayılan olarak karakter dizgisinin uzunluğunu verir ) ( isteğe bağlı )

 

Örnekler

Belli bir pozisyondan sonra bütün karakterleri almak için örnek

<?php
 $dizgi = "KodSozluk";
 echo substr($dizgi,1);

?>

Çıktı

odSozluk

 

Karakter dizgisinin ilk 3 karakterini almak için örnek

<?php
 $dizgi = "KodSozluk";
 echo substr($dizgi,0,3);    

?>

Çıktı

Kod

 

Karakter dizgisinin son 6 karakterini almak için örnek

<?php
 $dizgi = "KodSozluk";
 echo substr($dizgi,-6,0);

?>

Çıktı

Sozluk

 

Ayrıca bakınız. PHP substr() fonksiyon örnekleri.

Girl Eating Pizza

If you're preparing for a PHP developer interview, it's essential to have a good understanding of the PHP programming language and its ecosystem. PHP is a popular server-side scripting language used f

Girl Eating Pizza

JavaScript, web sayfalarında dinamik ve interaktif işlevler gerçekleştirmek için kullanılan bir programlama dilidir.

Girl Eating Pizza

Laravel temel olarak arka uçta PHP kullanarak web uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir çerçevedir. Günümüzde kabul edilen en popüler PHP tabanlı web çerçevelerinden biridir.

Girl Eating Pizza

Laravel 8 özel oturum açma ve kayıt eğitimi; Bu eğitimde, Laravel uygulamasında özel kimlik doğrulama oturum açma ve kaydının nasıl oluşturulacağını açıklayacağız.

Girl Eating Pizza

Yakında Laravel 9 çıkacak ve bunları kullanabileceğimiz bazı yeni özellikler var. Bu makalede yeni bir özelliği inceleyeceğiz.

Girl Eating Pizza

Bugün PHP Laravel Framework'ünde yeni bir route dosyasının nasıl oluşturulacağını öğreneceğiz.

Girl Eating Pizza

json_decode() işlevi, bir JSON nesnesinin kodunu bir PHP nesnesine veya bir ilişkisel diziye dönüştürmek için kullanılır.

Girl Eating Pizza

PHP ile JSON oluşturma, çevirme, dönüştürme işlemi nasıl yapılır?

Girl Eating Pizza

Fluent Interface, daha okunabilir kod yapısı sağlayan tasarım yapısıdır. Sınıf içersinde yer alan fonksiyonları zincirlemeye yöntemiyle birbirlerine this ile oluşturulan nesneyi döndürerek bağlamaktır.