PHP strval()

Tanım;

Değişkeni string veri tipine dönüştürmek için kullanılan php metodudur.


Giriş;

<?php

$degisken = 2017;

var_dump($degisken);

$degisken = strval($degisken);  // integer veri tipini string veri tipine çevirdik.

var_dump($degisken);

?>


Çıkış;

int(2017) 
string(4) "2017"