PHP strstr()

Tanım;

Karakter dizinin belirtilen kısmından itibaren sonrası yazdıran PHP fonksiyonudur.


Yazım kuralı;

<?php

$dizge = "String ifade";

strstr( $dizge , $aranan , boolean );

?>

$aranan küçük,büyük harfe göre bulunur.

Belirttiğimiz kısımdan itibaren $dizgenin sonuna kadar almak istiyorsak boolean değeri false,

Eğer belirttiğimiz kısımdan itibaren başına kadar almak istiyorsan true yazıyoruz.Giriş;

<?php

$dizge = "KodSozluk 2017'de kuruldu.";

echo strstr($dizge, "2017", true);

?>


Çıkış;

KodSozluk