PHP strrev()

Tanım;

Karakter dizini ters çervirmek için kullanılan PHP fonksiyonudur.


Giriş;

<?php

$dizge = "Kodsozluk";

echo strrev($dizge);     // $dizge değişkenin tersini yazdırıyorum.

?>


Çıkış;

kulzosdoK