PHP str_replace()

Tanım

  • Karakter dizisi ( string ) içerisinde istenilen karakter yada karakter dizisini değiştirir.
  • Bu fonksiyonu kullanıcıların paylaştığı içeriklerde, argo kelimeleri engellemek için kullanabiliriz.

Yazım kuralı

str_replace($terim1,$terim2,$metin);
  • $terim1 : Değiştirilecek olan karakter dizisi
  • $terim2 : Depiştirilecek olan karakter dizisinin yerie koyulacak karakter dizisi
  • $metin : Üzerinde işlem yapılacak olan karkater dizisi ( string )

Giriş

<?php

$metin = "Kod Sözlük Grubu";

echo $metin . "<br>";

$metin = str_replace("Grubu","Ekibi",$metin);

echo $metin;

?>

Çıkış

Kod Sözlük Grubu
Kod Sözlük Ekibi