PHP rand()

Tanım;

Tanımladığımız aralıklarda rastgele sayı üretmek için kullandığımız metoddur.


Kullanım şekli; rand($ilkSayi, $sonSayi);

$ilkSayi = birinci aralık sayı

$sonSayi = ikinici aralık sayıGiriş;

<?php

$ilkSayi = 0;          // aralıkları belirliyoruz.
$sonSayi = 100;

$rastgeleSayi = rand($ilkSayi,$sonSayi);   // aralıkları giriyoruz.

echo "Rastgele üretilen sayı = ".$rastgeleSayi; 

?>


Çıkış;

Rastgele üretilen sayı = 22