PHP number_format()

Tanım;

  • Parametre olarak aldığı sayıyı istenilen düzene göre binlik bölümlere ayırır.
  • Bu fonksiyonla çok uzunluğa sahip ondalık değerleri kısaltabiliriz.
  • En çok kullanılan yerler, E-ticaret sitelerinde paraları düzenlemek için kullanılır.
  • Geri dönüş tipi String değerdir yani sonradan matematiksel işlemlerde direk kullanılmaz !


Yazım kuralı;

<?php

   $donenDeger = number_format($sayi,$ondalik_miktari,$ondalik_ayiri,$binlik_ayirici);

?>

$sayi : Düzenlenek olan sayıyı girin

$ondalik_miktar : Kaç ondalık değerin gözükmesini istiyorsak onun sayısını girin

$ondalık_ayirici : Ondalıkları ayıracak olan işaret girin

$binlik_ayirici : Binlikleri ayıracak olan işaret girin

NOT : Ondalık miktardaki sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar.


Giriş;

<?php  

	$sayi = 53191.52912;
	$ondalik_miktari = 2;
	$ondalik_ayirici = ',';
	$binlik_ayirici = '.';

	$donenDeger = number_format($sayi,$ondalik_miktari,$ondalik_ayirici,$binlik_ayirici);

	echo 'Eski değer = '.$sayi.' ₺';
	echo 'Yeni değer = '.$donenDeger.' ₺';

 ?>


Çıkış;

Eski değer = 53191.52912 ₺
Yeni değer = 53.191,53


Girl Eating Pizza

If you're preparing for a PHP developer interview, it's essential to have a good understanding of the PHP programming language and its ecosystem. PHP is a popular server-side scripting language used f

Girl Eating Pizza

JavaScript, web sayfalarında dinamik ve interaktif işlevler gerçekleştirmek için kullanılan bir programlama dilidir.

Girl Eating Pizza

Laravel temel olarak arka uçta PHP kullanarak web uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir çerçevedir. Günümüzde kabul edilen en popüler PHP tabanlı web çerçevelerinden biridir.

Girl Eating Pizza

Laravel 8 özel oturum açma ve kayıt eğitimi; Bu eğitimde, Laravel uygulamasında özel kimlik doğrulama oturum açma ve kaydının nasıl oluşturulacağını açıklayacağız.

Girl Eating Pizza

Yakında Laravel 9 çıkacak ve bunları kullanabileceğimiz bazı yeni özellikler var. Bu makalede yeni bir özelliği inceleyeceğiz.

Girl Eating Pizza

Bugün PHP Laravel Framework'ünde yeni bir route dosyasının nasıl oluşturulacağını öğreneceğiz.

Girl Eating Pizza

json_decode() işlevi, bir JSON nesnesinin kodunu bir PHP nesnesine veya bir ilişkisel diziye dönüştürmek için kullanılır.

Girl Eating Pizza

PHP ile JSON oluşturma, çevirme, dönüştürme işlemi nasıl yapılır?

Girl Eating Pizza

Fluent Interface, daha okunabilir kod yapısı sağlayan tasarım yapısıdır. Sınıf içersinde yer alan fonksiyonları zincirlemeye yöntemiyle birbirlerine this ile oluşturulan nesneyi döndürerek bağlamaktır.