PHP number_format()

Tanım;

  • Parametre olarak aldığı sayıyı istenilen düzene göre binlik bölümlere ayırır.
  • Bu fonksiyonla çok uzunluğa sahip ondalık değerleri kısaltabiliriz.
  • En çok kullanılan yerler, E-ticaret sitelerinde paraları düzenlemek için kullanılır.
  • Geri dönüş tipi String değerdir yani sonradan matematiksel işlemlerde direk kullanılmaz !


Yazım kuralı;

<?php

   $donenDeger = number_format($sayi,$ondalik_miktari,$ondalik_ayiri,$binlik_ayirici);

?>

$sayi : Düzenlenek olan sayıyı girin

$ondalik_miktar : Kaç ondalık değerin gözükmesini istiyorsak onun sayısını girin

$ondalık_ayirici : Ondalıkları ayıracak olan işaret girin

$binlik_ayirici : Binlikleri ayıracak olan işaret girin

NOT : Ondalık miktardaki sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar.


Giriş;

<?php  

	$sayi = 53191.52912;
	$ondalik_miktari = 2;
	$ondalik_ayirici = ',';
	$binlik_ayirici = '.';

	$donenDeger = number_format($sayi,$ondalik_miktari,$ondalik_ayirici,$binlik_ayirici);

	echo 'Eski değer = '.$sayi.' ₺';
	echo 'Yeni değer = '.$donenDeger.' ₺';

 ?>


Çıkış;

Eski değer = 53191.52912 ₺
Yeni değer = 53.191,53