PHP nl2br()

Tanım

Karakter dizisindeki \n satır sonu karakterini HTML satır sonu karakteri olan <br /> etiketiyle değiştirir. Bulunduğumuz satırdan bir satır aşağı geçmek için kullanılır.

Giriş

<?php

$degisken = "KodSozluk\nEkibi";

echo nl2br($degisken);

?>

Çıkış

KodSozluk <br \>
Ekibi