PHP mysqli_fetch_array()

Tanım;

 • Bu komut, SQL sorgusuyla etkilenen satırı dizi(array) şeklinde almamızı sağlar.
 • Bu fonksiyonun avantajı dizinin türünü belirleyebiliyor olabilmemizdir. Yani dizinin indislerini integer yada string alabilir.
 • Dönüş değeri olarak dizi(array) döndürür.


Yazım Kuralı;

<?php

$baglanti = mysqli_connect( .... );

$sorgu = mysqli_query( $baglanti, "SQL Sorgu Komutu" );

$dizi = mysqli_fetch_array( $sorgu, dizi-tipi );

?>

dizi-tipi :

 • MYSQLI_ASSOC : Geri dönen dizinin indisleri tablodaki sütun isimleri olarak döndürmek istiyorsak bunu yazıyoruz.
 • MYSQLI_NUM : Geri dönen dizinin indisleri sayı olarak dönmesini istiyorsa bunu yazıyoruz.
 • MYSQLI_BOTH : Eğer dizi-tipi yazılmazsa varsayılan olarak bu tip döner.


Üzerinde sorgu yapılacak tablomuz bu olsun.

iddersAdi
1Java
2Python
3C++
4C#
5MATLAB
6PHP
7HTML
8CSS
9SQLGiriş1;

<?php

$veritabani_ip = "127.0.0.1";
$veritabani_kullanici = "root";  // varsayılan olarak "root" kullanılır.
$veritabani_sifre = "123123";
$veritabani_ismi = "veritaban";

$baglanti = mysqli_connect($veritabani_ip,$veritabani_kullanici,$veritabani_sifre,$veritabani_ismi);

$sorgu = mysqli_query($baglanti,"SELECT * FROM dersler"); 

while($dizi = mysqli_fetch_array($sorgu,MYSQLI_ASSOC))  // birden fazla satır çekeceğimiz zaman while döngüsüne sokuyoruz.
{ 
  echo $dizi["id"] . " " . $dizi["dersAdi"]."<br>";
}

?>

Giriş2;

<?php

$veritabani_ip = "127.0.0.1";
$veritabani_kullanici = "root";  // varsayılan olarak "root" kullanılır.
$veritabani_sifre = "123123";
$veritabani_ismi = "veritaban";

$baglanti = mysqli_connect($veritabani_ip,$veritabani_kullanici,$veritabani_sifre,$veritabani_ismi);

$sorgu = mysqli_query($baglanti,"SELECT * FROM dersler"); 

while($dizi = mysqli_fetch_array($sorgu,MYSQLI_NUM))  // birden fazla satır çekeceğimiz zaman while döngüsüne sokuyoruz.
{ 
  echo $dizi[0] . " " . $dizi[1]."<br>";
}

?>


Giriş1 ve Giriş2 Çıkışı;

1 Java
2 Python
3 C++
4 C#
5 MATLAB
6 PHP
7 HTML
8 CSS
9 SQL

Girl Eating Pizza

If you're preparing for a PHP developer interview, it's essential to have a good understanding of the PHP programming language and its ecosystem. PHP is a popular server-side scripting language used f

Girl Eating Pizza

JavaScript, web sayfalarında dinamik ve interaktif işlevler gerçekleştirmek için kullanılan bir programlama dilidir.

Girl Eating Pizza

Laravel temel olarak arka uçta PHP kullanarak web uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir çerçevedir. Günümüzde kabul edilen en popüler PHP tabanlı web çerçevelerinden biridir.

Girl Eating Pizza

Laravel 8 özel oturum açma ve kayıt eğitimi; Bu eğitimde, Laravel uygulamasında özel kimlik doğrulama oturum açma ve kaydının nasıl oluşturulacağını açıklayacağız.

Girl Eating Pizza

Yakında Laravel 9 çıkacak ve bunları kullanabileceğimiz bazı yeni özellikler var. Bu makalede yeni bir özelliği inceleyeceğiz.

Girl Eating Pizza

Bugün PHP Laravel Framework'ünde yeni bir route dosyasının nasıl oluşturulacağını öğreneceğiz.

Girl Eating Pizza

json_decode() işlevi, bir JSON nesnesinin kodunu bir PHP nesnesine veya bir ilişkisel diziye dönüştürmek için kullanılır.

Girl Eating Pizza

PHP ile JSON oluşturma, çevirme, dönüştürme işlemi nasıl yapılır?

Girl Eating Pizza

Fluent Interface, daha okunabilir kod yapısı sağlayan tasarım yapısıdır. Sınıf içersinde yer alan fonksiyonları zincirlemeye yöntemiyle birbirlerine this ile oluşturulan nesneyi döndürerek bağlamaktır.