PHP mysqli_fetch_array()

Tanım;

 • Bu komut, SQL sorgusuyla etkilenen satırı dizi(array) şeklinde almamızı sağlar.
 • Bu fonksiyonun avantajı dizinin türünü belirleyebiliyor olabilmemizdir. Yani dizinin indislerini integer yada string alabilir.
 • Dönüş değeri olarak dizi(array) döndürür.


Yazım Kuralı;

<?php

$baglanti = mysqli_connect( .... );

$sorgu = mysqli_query( $baglanti, "SQL Sorgu Komutu" );

$dizi = mysqli_fetch_array( $sorgu, dizi-tipi );

?>

dizi-tipi :

 • MYSQLI_ASSOC : Geri dönen dizinin indisleri tablodaki sütun isimleri olarak döndürmek istiyorsak bunu yazıyoruz.
 • MYSQLI_NUM : Geri dönen dizinin indisleri sayı olarak dönmesini istiyorsa bunu yazıyoruz.
 • MYSQLI_BOTH : Eğer dizi-tipi yazılmazsa varsayılan olarak bu tip döner.


Üzerinde sorgu yapılacak tablomuz bu olsun.

iddersAdi
1Java
2Python
3C++
4C#
5MATLAB
6PHP
7HTML
8CSS
9SQLGiriş1;

<?php

$veritabani_ip = "127.0.0.1";
$veritabani_kullanici = "root";  // varsayılan olarak "root" kullanılır.
$veritabani_sifre = "123123";
$veritabani_ismi = "veritaban";

$baglanti = mysqli_connect($veritabani_ip,$veritabani_kullanici,$veritabani_sifre,$veritabani_ismi);

$sorgu = mysqli_query($baglanti,"SELECT * FROM dersler"); 

while($dizi = mysqli_fetch_array($sorgu,MYSQLI_ASSOC))  // birden fazla satır çekeceğimiz zaman while döngüsüne sokuyoruz.
{ 
  echo $dizi["id"] . " " . $dizi["dersAdi"]."<br>";
}

?>

Giriş2;

<?php

$veritabani_ip = "127.0.0.1";
$veritabani_kullanici = "root";  // varsayılan olarak "root" kullanılır.
$veritabani_sifre = "123123";
$veritabani_ismi = "veritaban";

$baglanti = mysqli_connect($veritabani_ip,$veritabani_kullanici,$veritabani_sifre,$veritabani_ismi);

$sorgu = mysqli_query($baglanti,"SELECT * FROM dersler"); 

while($dizi = mysqli_fetch_array($sorgu,MYSQLI_NUM))  // birden fazla satır çekeceğimiz zaman while döngüsüne sokuyoruz.
{ 
  echo $dizi[0] . " " . $dizi[1]."<br>";
}

?>


Giriş1 ve Giriş2 Çıkışı;

1 Java
2 Python
3 C++
4 C#
5 MATLAB
6 PHP
7 HTML
8 CSS
9 SQL