PHP mysqli_connect()

Tanım

 • Mysql veritabanına bağlanmak için kullandığımız fonksiyondur.
 • Bu fonksiyon 4 parametre alır; veritabanın IP adresi, veritabanın kullanıcı adı, veritabanını kullanan kullanıcının şifresi ve son olarak veritabanın ismini alır. Eğer 4. parametresi olan veritabanı ismi girilmezse mysql sorgularında hata alacaksınız. Bunun çözümü için mysqli_select_db() fonksiyonunu kullanıyoruz.
 • mysqli sınıfıyla aynı işlemi yapmaktadır. Bu fonksiyon mysqli sınıfının mysqli::__construct fonksiyonunu çağırır. Biz buna sınıfın mysqli constructor diyoruz.

Geri Dönüş Değeri ( boolean )

 • true ( veritabanı bağlantısı başarılı )
 • false ( veritabanı bağlantısı başarısız )

Yazım kuralı

<?php

$baglanti = mysqli_connect("veritabanı ip","veritabanı kullanıcı adı","veritabanı kullanıcının şifresi","veritabanı ismi");

?>

Yada

<?php

$baglanti = new mysqli("veritabanı ip","veritabanı kullanıcı adı","veritabanı kullanıcının şifresi","veritabanı ismi");

?>

Örnek Uygulama Kodu

<?php

$veritabani_ip = "127.0.0.1";
$veritabani_kullanici = "root";  // varsayılan olarak "root" kullanılır.
$veritabani_sifre = "123123";
$veritabani_ismi = "veritaban";

$baglanti = mysqli_connect($veritabani_ip,$veritabani_kullanici,$veritabani_sifre,$veritabani_ismi);

if($baglanti == false) { 

  echo "Veritabanı bağlantısı başarısız";

  exit; // eğer bu koşula girdiyse alt kodları çalıştırmasını istemiyorum.

}else{

  echo "Veritabanı bağlantısı başarılı";

}

?>

Kodun Çıktısı

Veritabanı bağlantısı başarılı