PHP mysqli_affected_rows()

Tanım;

  • Veritabanı üzerinde sorgu gerçekleştirdiğimiz zaman tabloda etkilenen satır sayını bu fonksiyonla alıyoruz.
  • Şuna dikkat edelim, bu fonksiyon sadece kendinden önceki sorguyu ele alarak satır sayısını geri döndürür.


Geri Dönüş Değeri ( Integer );

0 ( etiklenen satır yok )

0'dan büyükse ( etkilenen satır sayısı ) döndürür.


Yazım Kuralı;

<?php

$baglanti = mysqli_connect( .... );

$sorgu = mysqli_query( $baglanti, "SQL Sorgu Komutu" );

$etkilenenSatirSayisi = mysqli_affected_rows( $baglanti );   // önceki sorgu komutu ele alarak satır sayısı geri döndürür.

?>


Üzerinde sorgu yağacağımız tablo şu olsun;


Giriş;

<?php

$veritabani_ip = "127.0.0.1";
$veritabani_kullanici = "root";   // varsayılan olarak "root" kullanılır.
$veritabani_sifre = "123123";
$veritabani_ismi = "veritaban";

$baglanti = mysqli_connect($veritabani_ip,$veritabani_kullanici,$veritabani_sifre,$veritabani_ismi);

$sorgu = mysqli_query($baglanti,"SELECT * FROM dersler WHERE dersAdi='PHP'");   // dersAdi adlı sütundan PHP değerini kontrol ediyorum.

echo "Etkilenen satır sayısı = ".mysqli_affected_rows($baglanti); 

?>


Çıkış;

Etkilenen satır sayısı = 1