PHP mysqli_affected_rows()

Tanım;

  • Veritabanı üzerinde sorgu gerçekleştirdiğimiz zaman tabloda etkilenen satır sayını bu fonksiyonla alıyoruz.
  • Şuna dikkat edelim, bu fonksiyon sadece kendinden önceki sorguyu ele alarak satır sayısını geri döndürür.


Geri Dönüş Değeri ( Integer );

0 ( etiklenen satır yok )

0'dan büyükse ( etkilenen satır sayısı ) döndürür.


Yazım Kuralı;

<?php

$baglanti = mysqli_connect( .... );

$sorgu = mysqli_query( $baglanti, "SQL Sorgu Komutu" );

$etkilenenSatirSayisi = mysqli_affected_rows( $baglanti );   // önceki sorgu komutu ele alarak satır sayısı geri döndürür.

?>


Üzerinde sorgu yağacağımız tablo şu olsun;


Giriş;

<?php

$veritabani_ip = "127.0.0.1";
$veritabani_kullanici = "root";   // varsayılan olarak "root" kullanılır.
$veritabani_sifre = "123123";
$veritabani_ismi = "veritaban";

$baglanti = mysqli_connect($veritabani_ip,$veritabani_kullanici,$veritabani_sifre,$veritabani_ismi);

$sorgu = mysqli_query($baglanti,"SELECT * FROM dersler WHERE dersAdi='PHP'");   // dersAdi adlı sütundan PHP değerini kontrol ediyorum.

echo "Etkilenen satır sayısı = ".mysqli_affected_rows($baglanti); 

?>


Çıkış;

Etkilenen satır sayısı = 1
Girl Eating Pizza

If you're preparing for a PHP developer interview, it's essential to have a good understanding of the PHP programming language and its ecosystem. PHP is a popular server-side scripting language used f

Girl Eating Pizza

JavaScript, web sayfalarında dinamik ve interaktif işlevler gerçekleştirmek için kullanılan bir programlama dilidir.

Girl Eating Pizza

Laravel temel olarak arka uçta PHP kullanarak web uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir çerçevedir. Günümüzde kabul edilen en popüler PHP tabanlı web çerçevelerinden biridir.

Girl Eating Pizza

Laravel 8 özel oturum açma ve kayıt eğitimi; Bu eğitimde, Laravel uygulamasında özel kimlik doğrulama oturum açma ve kaydının nasıl oluşturulacağını açıklayacağız.

Girl Eating Pizza

Yakında Laravel 9 çıkacak ve bunları kullanabileceğimiz bazı yeni özellikler var. Bu makalede yeni bir özelliği inceleyeceğiz.

Girl Eating Pizza

Bugün PHP Laravel Framework'ünde yeni bir route dosyasının nasıl oluşturulacağını öğreneceğiz.

Girl Eating Pizza

json_decode() işlevi, bir JSON nesnesinin kodunu bir PHP nesnesine veya bir ilişkisel diziye dönüştürmek için kullanılır.

Girl Eating Pizza

PHP ile JSON oluşturma, çevirme, dönüştürme işlemi nasıl yapılır?

Girl Eating Pizza

Fluent Interface, daha okunabilir kod yapısı sağlayan tasarım yapısıdır. Sınıf içersinde yer alan fonksiyonları zincirlemeye yöntemiyle birbirlerine this ile oluşturulan nesneyi döndürerek bağlamaktır.