PHP MySQL Veritabanı Bağlantısı için Kod Parçası

Açıklama

 • PHP ile MySQL veritabanına bağlantısı için kullanılan kod parçasıdır.
 • Karakter sorunu için UTF-8 ayarlamaları yapılmıştır.
 • MYSQLI kullanılmıştır.

 

Kod

<?php

$host = "localhost"; // veritabını sunucu IP adresi
$user = "root";   // veritabanı kullanıcı adı
$pass = "";     // veritabanı kullanıcının şifresi
$db = "db";     // bağlanılacak veritabanın adı


$baglanti = @new mysqli($host,$user,$pass,$db);

if($baglanti->connect_error)
	exit("sunucu bağlantı hatası"); 


////////////////////////////////////////////////////////

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
mysqli_query($baglanti,"SET NAMES 'utf8'"); 

////////////////////////////////////////////////////////

session_start();
ob_start();

/////////////////////////////////////////////////////////

?>