PHP ltrim()

Tanım;

Parametre olarak aldığı string değişkenin başındaki boşlukları ve özel karakterleri silmeye yarayan PHP fonksiyonudur.


Özel karakterler şunlardır;

  • " " (boşluk)
  • \0 (NULL karakter)
  • \n (satır sonu karakteri)
  • \t (yatay tab [sekme] karakteri)
  • \v (dikey tab [sekme] karakteri)
  • \r (satır başı karakteri)Giriş;

<?php

$degisken = "  KodSözlük Ekibi";

echo $degisken;

echo ltrim($degisken);

?>


Çıkış;

  KodSözlük Ekibi
KodSözlük Ekibi