PHP isset()

Tanım

  • Bir değişken projede mevcut olup olmadığı kontrol eden fonksiyondur.
  • Bu fonksiyonla SESSION, POST ve GET gibi şeylerde kontrol edilebilir.


Geri Dönüş Değeri ( boolean )

  • true ( degişken mevcut )
  • false ( degişken mevcut değil )


Giriş

<?php

$degisken = "KodSözlük";

if(isset($degisken))
	echo "\$degisken adlı degişken mevcut";
else
	echo "\$degisken adlı degişken mevcut değil";

?>


Çıkış

$degisken adlı degişken mevcut