PHP is_null()

Tanım;

Değişkenin veri tipinin null olup olmadığını kontrol eden PHP fonksiyonudur.


2 dönüş değeri vardır;

  • true ( veri tipi null )
  • false ( veri tipi null değil )Giriş;

<?php

$degisken = "KodSözlük";

if(is_null($degisken))
	echo "Degişken tanımsız(null)";
else
	echo "Degişken mevcut";

settype($degisken, "null");  // degişkeni null yapıyoruz.

echo "<br>";

if(is_null($degisken))
	echo "Degişken tanımsız(null)";
else
	echo "Degişken mevcut";

?>


Çıkış;

Degişken mevcut
Degişken tanımsız(null)