PHP intval()

Tanım;

Değişkeni integer veri tipine dönüştürmek için kullanılan php metodudur.


Giriş;

<?php

$degisken = 12.6;

var_dump($degisken);

$degisken = intval($degisken);  // float veri tipini integer veri tipine çevirdik.

var_dump($degisken);

?>


Çıkış;

float(12.6) 
int(12)