PHP implode()

Tanım

  • Kelime dizisini ( array ) belli bir kurala göre birleştirip, karakter dizisi ( string ) olarak geri döndürür.
  • PHP kullanılan explode() fonksiyonunun yaptığı işin tersini yapar.


Yazım kuralı

implode($kural,$dizi);

$kural : Kelime dizisini birleştirme kuralı

$dizi : Kelime dizisi


Giriş

<?php

$dizi = array("KodSözlük","Ekibi");

echo implode("/",$dizi);

?>


Çıkış

KodSözlük/Ekibi