PHP header()

Tanım

 • Sunucu tarafından tarayıcılara HTTP başlıkları yollamak için kullanılır.
 • Sayfayı yönlendirme, önbelleğe aldırma yada karakter setinini belirleme gibi işlemler yaptırılabilir.
 • Sayfanın hangi tür bir sayfa olduğunu belirleyebiliriz. ( Örn. PDF, XML, HTML vb. )


Yazım kuralı

header($string,$replace,$http_response_code);

$string : Sunucu tarafından tarayıcıya gönderilecek olan başlıktır.

$replace : Daha önce kullanılan aynı başlığın değişip değişmeyeceğini belirler. (Boolean değer)

$http_response_code : HTTP yanıt kodunun belirtilen değer olması için zorlanır.

NOT : Eğer çalışmıyorsa ob_start() ve ob_end_flush() fonksiyonlarını kullanmanız gerekmektedir.


Örnekler

Sayfa türünü belirleme kodu

<?php

   header('Content-type: application/pdf'); // Sayfanın tipi PDF 

?>

Sayfanın karakter setini ayarlama

<?php

   header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

?>

Beklemeden direk sayfa yönlendirme kodu

<?php

   header('Location: http://www.kodsozluk.com');

?>

Belirlenen zaman sonra yönlendirme kodu ( 5 saniye sonra yönlendirme )

<?php

   header('Refresh: 5; url=http://www.kodsozluk.com');

?>

Sayfayı önbelleğe aldırma kodu

<?php

   header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); // HTTP/1.1
   header("Expires: Sat, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); // Geçmişte bir tarih

?>


Girl Eating Pizza

If you're preparing for a PHP developer interview, it's essential to have a good understanding of the PHP programming language and its ecosystem. PHP is a popular server-side scripting language used f

Girl Eating Pizza

JavaScript, web sayfalarında dinamik ve interaktif işlevler gerçekleştirmek için kullanılan bir programlama dilidir.

Girl Eating Pizza

Laravel temel olarak arka uçta PHP kullanarak web uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir çerçevedir. Günümüzde kabul edilen en popüler PHP tabanlı web çerçevelerinden biridir.

Girl Eating Pizza

Laravel 8 özel oturum açma ve kayıt eğitimi; Bu eğitimde, Laravel uygulamasında özel kimlik doğrulama oturum açma ve kaydının nasıl oluşturulacağını açıklayacağız.

Girl Eating Pizza

Yakında Laravel 9 çıkacak ve bunları kullanabileceğimiz bazı yeni özellikler var. Bu makalede yeni bir özelliği inceleyeceğiz.

Girl Eating Pizza

Bugün PHP Laravel Framework'ünde yeni bir route dosyasının nasıl oluşturulacağını öğreneceğiz.

Girl Eating Pizza

json_decode() işlevi, bir JSON nesnesinin kodunu bir PHP nesnesine veya bir ilişkisel diziye dönüştürmek için kullanılır.

Girl Eating Pizza

PHP ile JSON oluşturma, çevirme, dönüştürme işlemi nasıl yapılır?

Girl Eating Pizza

Fluent Interface, daha okunabilir kod yapısı sağlayan tasarım yapısıdır. Sınıf içersinde yer alan fonksiyonları zincirlemeye yöntemiyle birbirlerine this ile oluşturulan nesneyi döndürerek bağlamaktır.