PHP header()

Tanım

 • Sunucu tarafından tarayıcılara HTTP başlıkları yollamak için kullanılır.
 • Sayfayı yönlendirme, önbelleğe aldırma yada karakter setinini belirleme gibi işlemler yaptırılabilir.
 • Sayfanın hangi tür bir sayfa olduğunu belirleyebiliriz. ( Örn. PDF, XML, HTML vb. )


Yazım kuralı

header($string,$replace,$http_response_code);

$string : Sunucu tarafından tarayıcıya gönderilecek olan başlıktır.

$replace : Daha önce kullanılan aynı başlığın değişip değişmeyeceğini belirler. (Boolean değer)

$http_response_code : HTTP yanıt kodunun belirtilen değer olması için zorlanır.

NOT : Eğer çalışmıyorsa ob_start() ve ob_end_flush() fonksiyonlarını kullanmanız gerekmektedir.


Örnekler

Sayfa türünü belirleme kodu

<?php

   header('Content-type: application/pdf'); // Sayfanın tipi PDF 

?>

Sayfanın karakter setini ayarlama

<?php

   header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

?>

Beklemeden direk sayfa yönlendirme kodu

<?php

   header('Location: http://www.kodsozluk.com');

?>

Belirlenen zaman sonra yönlendirme kodu ( 5 saniye sonra yönlendirme )

<?php

   header('Refresh: 5; url=http://www.kodsozluk.com');

?>

Sayfayı önbelleğe aldırma kodu

<?php

   header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); // HTTP/1.1
   header("Expires: Sat, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); // Geçmişte bir tarih

?>