PHP floatval()

Tanım;

Değişkeni float veri tipine dönüştürmek için kullanılan php metodudur.


Giriş;

<?php

$degisken = 12;

var_dump($degisken);

$degisken = floatval($degisken);  // integer veri tipini float veri tipine çevirdik.

var_dump($degisken);

?>


Çıkış;

int(12) 
float(12)