PHP explode()

Açıklama

  • Bir metini, belirlenen kurala göre parçalara ayırmak için kullanılır.
  • Parçalanan metini dizi ( array ) olarak geri döndürülür.

Yazım kuralı

explode($ayirici,$metin,$limit);
  • $ayrici : Hangi kurala göre ayrılacağını burada belirlenir. ( gerekli )
  • $metin : Üzerinde işlem yapılacak olan metindir. ( gerekli )
  • $limit : Geri döndürelecek olan dizinin uzunluğudur. ( Ayrılan metinin bütün parçaları döndürür, sadece dizi uzunluğu değişir ) ( isteğe bağlı )

Giriş

<?php

$metin = "Kod Sözlük Ekibi";

echo $metin."<br>";
 
$dizi = explode(" ",$metin);   // boşluklara göre ayırmak istedik.

print_r($dizi); // dizimizi yazdırdık;

echo "<br>";
echo $dizi[0] . $dizi[1];

?>

Çıkış

Kod Sözlük Ekibi
Array ( [0] => Kod [1] => Sözlük [2] => Ekibi ) 
KodSözlük