PHP echo

Tanım

  • Ekrana yazı yada veri çıktısı vermek için kullanılan php komutudur.
  • Php'de yazı birleştirme işlemi nokta( . ) işaretiyle yapılır.


Php'deki özel karakterlerin listesi aşağıdaki gibidir

  • \' Tek tırnak karakterini etkisiz hale getirmek istersek
  • \" Çift tırnak karakterini etkisiz hale getirmek istersek
  • \\ Ters-bölü Ters bölü escape string olduğu için ters bölüyüde ters bölü ile etkisiz hale getirmemiz gerekir.
  • \$ Dolar işareti etkisiz hale getirmek istersek
  • \n Yeni Satır (New Line) Bir alt satıra geçmek istersek
  • \r Satır Başı (Return) Satır başına geçmek istersek
  • \t Sekme (Tab) karakteri kadar boşluk bırakmak istersek
  • Not : özel karakterler sadece çift tırnaklar içinde çalışır.


Özel karakter kullanımına örnek

Giriş;
echo "Kod \n Sözlük";


Çıkış;
Kod
Sözlük


Giriş

<?php

$yazi = "Ekibi";

echo "KodSözlük" ."<br>";

echo "KodSözlük " . $yazi;

?>


Çıkış

KodSözlük
KodSözlük Ekibi


Girl Eating Pizza

If you're preparing for a PHP developer interview, it's essential to have a good understanding of the PHP programming language and its ecosystem. PHP is a popular server-side scripting language used f

Girl Eating Pizza

JavaScript, web sayfalarında dinamik ve interaktif işlevler gerçekleştirmek için kullanılan bir programlama dilidir.

Girl Eating Pizza

Laravel temel olarak arka uçta PHP kullanarak web uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir çerçevedir. Günümüzde kabul edilen en popüler PHP tabanlı web çerçevelerinden biridir.

Girl Eating Pizza

Laravel 8 özel oturum açma ve kayıt eğitimi; Bu eğitimde, Laravel uygulamasında özel kimlik doğrulama oturum açma ve kaydının nasıl oluşturulacağını açıklayacağız.

Girl Eating Pizza

Yakında Laravel 9 çıkacak ve bunları kullanabileceğimiz bazı yeni özellikler var. Bu makalede yeni bir özelliği inceleyeceğiz.

Girl Eating Pizza

Bugün PHP Laravel Framework'ünde yeni bir route dosyasının nasıl oluşturulacağını öğreneceğiz.

Girl Eating Pizza

json_decode() işlevi, bir JSON nesnesinin kodunu bir PHP nesnesine veya bir ilişkisel diziye dönüştürmek için kullanılır.

Girl Eating Pizza

PHP ile JSON oluşturma, çevirme, dönüştürme işlemi nasıl yapılır?

Girl Eating Pizza

Fluent Interface, daha okunabilir kod yapısı sağlayan tasarım yapısıdır. Sınıf içersinde yer alan fonksiyonları zincirlemeye yöntemiyle birbirlerine this ile oluşturulan nesneyi döndürerek bağlamaktır.