PHP echo

Tanım

  • Ekrana yazı yada veri çıktısı vermek için kullanılan php komutudur.
  • Php'de yazı birleştirme işlemi nokta( . ) işaretiyle yapılır.


Php'deki özel karakterlerin listesi aşağıdaki gibidir

  • \' Tek tırnak karakterini etkisiz hale getirmek istersek
  • \" Çift tırnak karakterini etkisiz hale getirmek istersek
  • \\ Ters-bölü Ters bölü escape string olduğu için ters bölüyüde ters bölü ile etkisiz hale getirmemiz gerekir.
  • \$ Dolar işareti etkisiz hale getirmek istersek
  • \n Yeni Satır (New Line) Bir alt satıra geçmek istersek
  • \r Satır Başı (Return) Satır başına geçmek istersek
  • \t Sekme (Tab) karakteri kadar boşluk bırakmak istersek
  • Not : özel karakterler sadece çift tırnaklar içinde çalışır.


Özel karakter kullanımına örnek

Giriş;
echo "Kod \n Sözlük";


Çıkış;
Kod
Sözlük


Giriş

<?php

$yazi = "Ekibi";

echo "KodSözlük" ."<br>";

echo "KodSözlük " . $yazi;

?>


Çıkış

KodSözlük
KodSözlük Ekibi