PHP break

Tanım;

break komutu sayesinde koşul sağlandığında switch,while,do-while veya for gibi deyimler sonlandırılır.


Giriş;

<?php

for( $i = 0 ; $i < 6 ; $i = $i + 1 )
{
	if($i == 3)   // eğer $i 3 olursa döngüden çık.
		break;

	echo "KodSözlük" . "<br>";
}

?>


Çıkış;

KodSözlük
KodSözlük
KodSözlük