PHP array_shift()

Tanım;

Dizinin başındaki elemanı silip, silineni geri döndüren fonksiyondur.

Şuna dikkat edelim array_pop() fonksiyonunu kullandıktan sonra dizimizin başındaki eleman silindiği için indisler bir sola kayar yani indisi 2 olan 1, 3 olan 2 olur.


Giriş;

<?php

$dizi = array("KodSözlük","www.kodsozluk.com",2017);

$bastaSilinen = array_shift($dizi);  

echo "Dizinin Başından Silinen Eleman = ". $bastaSilinen;

?>


Çıkış;

Dizinin Başından Silinen Eleman = KodSözlük