PHP array_product()

Tanım;

Dizideki tam ve ondalıklı sayıların çarpımını geri döndüren fonksiyonudur.

Dizinin tam sayı ve ondalıklı sayı dizisi olma zorunluluğu vardır. Dizideki integer ve float değerleri çarpıp geri döndürür.


Giriş;

<?php

$dizi = array(5,41,62.5);

echo array_product($dizi);  // dizideki integer değerlerin toplamını yazdırdım.

?>


Çıkış;

12812.5