PHP array_pop()

Tanım;

Dizinin sonundaki elemanı silip, silinene değeri geri döndüren fonksiyondur.


Giriş;

<?php

$dizi = array("KodSözlük","www.kodsozluk.com",2017);

$sonSilinen = array_pop($dizi);  

echo "En Son Silinen Eleman = ". $sonSilinen;

?>


Çıkış;

En Son Silinen Eleman = 2017