PHP array_key_exists()

Tanım;

Dizide string olarak tanımlanmış indisleri kontrol etmeye yarayan PHP fonksiyonudur.


Boolean değer döndürür;

true ( indis dizide mevcut )

false ( indis dizide mevcut değil )


Giriş;

<?php

$dizi = array("sozce1" => "KodSozluk" ,"sozce2" => "Ekibi");

if(array_key_exists("sozce1",$dizi))
  echo "Dizide sozce1 mevcut";
else
  echo "Dizide sozce1 mevcut degil";

?>


Çıkış;

Dizide sozce1 mevcut