C++ using

Tanım;

  • Using deyimi ile isim alanları ( namespace ) içersindeki istenilen sınıfı, nesneyi, fonksiyonu yada değişkeni projeye dahil etmek için kullanılır.


Yazım Kuralı;

using [isim alanı adı]::[isim alanı içindeki verinin ismi];

[isim alanı adı] : Hangi isim alanı içindeki veriyi çekmek istiyorsak ismi

[isim alanı içindeki verinin ismi] : İsim alanının içinde yer alan verinin ismi


Giriş;

#include "stdafx.h"
#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

namespace a {

	class sinif {
		public:
			sinif();
	};

	void fonksiyon() {
		cout << "fonksiyon cağrıldı" << endl;
	}

	int degisken = 2019;
}

using a::degisken;  // İsim alanını degisken isimli veriyi projeye dahil ettim

int main() {

	cout << degisken << endl;

	system("Pause");

	return 0;

}


Çıkış;

2019
Girl Eating Pizza

Sunday algoritması mantığı metin içersinden kelime aramadan önce ön işlem gerektirmektedir.Ön işlem aranacak olan kelimenin metin içersinde bulunmaması durumunda kaç adım yol alacağı

Girl Eating Pizza

Rabin Karp Algoritması aranacak kelimeyi hashcode çevirerek metin içersinde arama işlemidir.Hashcode çevirme işlemi sonucu çıkan şey sayı olacağı için kelimeyi metin ile karşılaştırm

Girl Eating Pizza

Knuth Morris Prat Algoritması mantığı metin içersinden kelime aramadan önce ön işlem gerektirmektedir.Ön işlem aranacak olan kelimenin metin içersinde bulunmaması durumunda kaç adım

Girl Eating Pizza

Finite Automata kullanarak graflar üzerinden kelime arama işlemidir. (Finite Automata algorithm for Pattern Searching)Eğer aranan kelime final state yani son bitiş düğümüne ulaştıysa

Girl Eating Pizza

Kaba Kuvvet Metin Arama Algoritmasıdır.  (Bruteforce Text Search Algorithm)Algoritmanın çalışma mantığı aranacak kelimeyi lineer bir şekilde soldan sağa her karakter metin içinde kon

Girl Eating Pizza

abort() proramın yürütülmesini durdurur ve hemen orayı terk eder.Giriş #include &ltstdio.h&gt#include &ltstdlib.h&gtint main () { FILE *fp printf(Program kodsozlu.txt

Girl Eating Pizza

exit(int durum) belirttiğimiz durumda programdan çıkış yapmamızı sağlar.Giriş #include &ltstdio.h&gt#include &ltstdlib.h&gtint main () { printf(Programın başlangıcı

Girl Eating Pizza

continue ifadesi,istenilen koşulda döngünün o kısmını atlayarak devam etmemizi sağlar.Giriş #include stdafx.h#include &ltiostream&gtusing namespace stdint _tmain(int argc

Girl Eating Pizza

break ifadesi, istenilen koşulda döngüden çıkmamızı sağlar.Giriş #include stdafx.h#include &ltiostream&gtusing namespace stdint _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){ for (int