C++ using

Tanım;

  • Using deyimi ile isim alanları ( namespace ) içersindeki istenilen sınıfı, nesneyi, fonksiyonu yada değişkeni projeye dahil etmek için kullanılır.


Yazım Kuralı;

using [isim alanı adı]::[isim alanı içindeki verinin ismi];

[isim alanı adı] : Hangi isim alanı içindeki veriyi çekmek istiyorsak ismi

[isim alanı içindeki verinin ismi] : İsim alanının içinde yer alan verinin ismi


Giriş;

#include "stdafx.h"
#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

namespace a {

	class sinif {
		public:
			sinif();
	};

	void fonksiyon() {
		cout << "fonksiyon cağrıldı" << endl;
	}

	int degisken = 2019;
}

using a::degisken;  // İsim alanını degisken isimli veriyi projeye dahil ettim

int main() {

	cout << degisken << endl;

	system("Pause");

	return 0;

}


Çıkış;

2019