C++ unsigned

Tanım;

İşaretli (signed) tamsayı türlerinde pozitif ve negatif tam sayı değerleri tutulabilirken,

İşaretsiz (unsigned) veri türlerinde negatif tamsayı değerleri tutulamaz.


Bellek kullanım açısından hiçbir farkı yoktur. Aşağıdaki tablodan görebilirsiniz;



Giriş;

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
  
    unsigned int tamSayi = 11122335;  // negatif değer verirsek hata alırız.
    
    cout << tamSayi;
  
}


Çıkış;

11122335