C++ string.size()

Tanım;

  • Bu yöntem, string dizinin karakter uzunluğunu döndürür.
  • Uzunluk, dizideki 16 bitlik Unicode karakterlerin sayısına eşittir.
  • Projenize <string> dahil etmeyi unutmayınız.


Giriş;

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
   
   string sozce = "KodSozluk";
   
   cout << "sozce degiskenin uzunlugu = " << sozce.size();
   
   return 0;
 
}


Çıkış;

sozce degiskenin uzunlugu = 9