C++ namespace

Tanım;

  • İsim alanları ( namespace ), sınıfları, nesneleri, fonksiyonları ve değişkenleri bir isim altında grublandırır.
  • Grublanan verilere erişmek için (İsim alanını ismi :: erişmek istediğiniz veri ismi ) şeklinde olmalıdır.
  • İsim alanını projeye dahil etmek, yani her defasında isim alanının içindeki veriyi çağırmak için çift iki nokta ( :: ) yerine ( using namespace [isim alanın adı] ) kullanılır.


Yazım Kuralı;

namespace [İsim Alanını İsmi]{

   class sinif{}
   void fonksiyon()
   int degisken;

}

[İsim Alanının İsmi] : İsim alanına vermek istediğiniz isim


Giriş1;

#include "stdafx.h"
#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

namespace a {

	class sinif {
		public:
			sinif();
	};

	void fonksiyon() {
		cout << "fonksiyon cağrıldı" << endl;
	}

	int degisken = 2019;
}


int main() {

	a::fonksiyon();

	cout << a::degisken << endl;

	system("Pause");

	return 0;

}


Giriş2;

#include "stdafx.h"
#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

namespace a {

	class sinif {
		public:
			sinif();
	};

	void fonksiyon() {
		cout << "fonksiyon cağrıldı" << endl;
	}

	int degisken = 2019;
}

using namespace a;  // İsim alanını projeye dahil ettim

int main() {

	fonksiyon();

	cout << degisken << endl;

	system("Pause");

	return 0;

}Giriş1 ve Giriş2 Çıkış;

fonksiyon çağrıldı
2019