C++ namespace

Tanım;

  • İsim alanları ( namespace ), sınıfları, nesneleri, fonksiyonları ve değişkenleri bir isim altında grublandırır.
  • Grublanan verilere erişmek için (İsim alanını ismi :: erişmek istediğiniz veri ismi ) şeklinde olmalıdır.
  • İsim alanını projeye dahil etmek, yani her defasında isim alanının içindeki veriyi çağırmak için çift iki nokta ( :: ) yerine ( using namespace [isim alanın adı] ) kullanılır.


Yazım Kuralı;

namespace [İsim Alanını İsmi]{

   class sinif{}
   void fonksiyon()
   int degisken;

}

[İsim Alanının İsmi] : İsim alanına vermek istediğiniz isim


Giriş1;

#include "stdafx.h"
#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

namespace a {

	class sinif {
		public:
			sinif();
	};

	void fonksiyon() {
		cout << "fonksiyon cağrıldı" << endl;
	}

	int degisken = 2019;
}


int main() {

	a::fonksiyon();

	cout << a::degisken << endl;

	system("Pause");

	return 0;

}


Giriş2;

#include "stdafx.h"
#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

namespace a {

	class sinif {
		public:
			sinif();
	};

	void fonksiyon() {
		cout << "fonksiyon cağrıldı" << endl;
	}

	int degisken = 2019;
}

using namespace a;  // İsim alanını projeye dahil ettim

int main() {

	fonksiyon();

	cout << degisken << endl;

	system("Pause");

	return 0;

}Giriş1 ve Giriş2 Çıkış;

fonksiyon çağrıldı
2019
Girl Eating Pizza

Sunday algoritması mantığı metin içersinden kelime aramadan önce ön işlem gerektirmektedir.Ön işlem aranacak olan kelimenin metin içersinde bulunmaması durumunda kaç adım yol alacağı

Girl Eating Pizza

Rabin Karp Algoritması aranacak kelimeyi hashcode çevirerek metin içersinde arama işlemidir.Hashcode çevirme işlemi sonucu çıkan şey sayı olacağı için kelimeyi metin ile karşılaştırm

Girl Eating Pizza

Knuth Morris Prat Algoritması mantığı metin içersinden kelime aramadan önce ön işlem gerektirmektedir.Ön işlem aranacak olan kelimenin metin içersinde bulunmaması durumunda kaç adım

Girl Eating Pizza

Finite Automata kullanarak graflar üzerinden kelime arama işlemidir. (Finite Automata algorithm for Pattern Searching)Eğer aranan kelime final state yani son bitiş düğümüne ulaştıysa

Girl Eating Pizza

Kaba Kuvvet Metin Arama Algoritmasıdır.  (Bruteforce Text Search Algorithm)Algoritmanın çalışma mantığı aranacak kelimeyi lineer bir şekilde soldan sağa her karakter metin içinde kon

Girl Eating Pizza

abort() proramın yürütülmesini durdurur ve hemen orayı terk eder.Giriş #include &ltstdio.h&gt#include &ltstdlib.h&gtint main () { FILE *fp printf(Program kodsozlu.txt

Girl Eating Pizza

exit(int durum) belirttiğimiz durumda programdan çıkış yapmamızı sağlar.Giriş #include &ltstdio.h&gt#include &ltstdlib.h&gtint main () { printf(Programın başlangıcı

Girl Eating Pizza

continue ifadesi,istenilen koşulda döngünün o kısmını atlayarak devam etmemizi sağlar.Giriş #include stdafx.h#include &ltiostream&gtusing namespace stdint _tmain(int argc

Girl Eating Pizza

break ifadesi, istenilen koşulda döngüden çıkmamızı sağlar.Giriş #include stdafx.h#include &ltiostream&gtusing namespace stdint _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){ for (int