C++ Integer (int)

Tanım;

Tamsayı değişkeni tanımlamada Integer veri tipi kullanılır.


Giriş;

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include<string>

using namespace std;

int main()
{
	int tamSayi = 24;

	cout << tamSayi;

	system("pause");
	return 0;
}


Çıkış;

24