C++ float

Tanım;

Ondalıklı(kesirli) sayı değişkeni tanımlamada float veri tipi kullanıyoruz.


Giriş;

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
  
  float ondalikliSayi = 2.5;
  
  cout << ondalikliSayi;
  
}


Çıkış;

2.5