JavaScript'te JSON'un bilmediğiniz 5 gizli özelliği

JavaScript'te JSON'un bilmediğiniz 5 gizli özelliği

JSON'un sağlayabileceği bu 5 özelliği bilmediğinize bahse girerim!

JSON, verileri canlandırmak gibi harika işler yapabilir, verileri kodlamak/kodunu çözmek için özel bir biçim kullanabilir, dizilenmiş verilerde belirli özellikleri gizleyebilir ve JSON'unuzu biçimlendirebilir! 🤯

Kulağa ilginç geliyor mu? Hadi hemen başlıyalım!

1. Biçimlendirme

Varsayılan stringifier, çirkin görünen JSON'u da küçültür.

const user = {
 name: 'John',
 age: 30,
 isAdmin: true,
 friends: ['Bob', 'Jane'],
 address: {
  city: 'New York',
  country: 'USA'
 }
};

console.log(JSON.stringify(user));
//=> {"name":"John","age":30,"isAdmin":true,"friends":["Bob","Jane"],"address":{"city":"New York","country":"USA"}}

JSON.stringify'ın yerleşik bir biçimlendiricisi de mevcut!

console.log(JSON.stringify(user, null, 2));
// {
//  "name": "John",
//  "age": 30,
//  "isAdmin": true,
//  "friends": [
//   "Bob",
//   "Jane"
//  ],
//  "address": {
//   "city": "New York",
//   "country": "USA"
//  }
// }

2. String verilerinde belirli özellikleri gizleme

JSON.stringify, çoğu kişi tarafından bilinmeyen ikinci bir argümana sahip. Çıktıda hangi verinin tutulup hangilerinin tutulmayacağına karar veren bir işlevdir

İşte bir kullanıcının şifresini gizleyebileceğimiz basit bir örnek.

.
const user = {
 name: 'John',
 password: '12345',
 age: 30
};

console.log(JSON.stringify(user, (key, value) => {
  if (key === 'password') {
      return;
  }

  return value;
}));

// output
{"name":"John","age":30}

3. Özel çıktı biçimleri oluşturmak için toJSON'u kullanma

Bir nesne toJSON işlevini uygularsa, JSON.stringify onu verileri dizgeleştirmek için kullanır.

Bunu düşünün:


class Fraction {
 constructor(n, d) {
  this.numerator = n;
  this.denominator = d;
 }
}

console.log(JSON.stringify(new Fraction(1, 2)))

Bu, {"pay":1,"payda":2} çıktısını verir. Ama ya bunu 1/2 dizesiyle değiştirmek istersek?

toJSON girin:

class Fraction {
 constructor(n, d) {
  this.numerator = n;
  this.denominator = d;
 }

 toJSON() {
   return `${this.numerator}/${this.denominator}`
 }
}

console.log(JSON.stringify(new Fraction(1, 2)))

JSON.stringify, toJSON özelliğine uyar ve "1/2" çıktısını alır.

4. Verileri canlandırmak(json-parse)

Yukarıdaki kesir örneğimiz iyi çalışıyor. Peki ya verileri canlandırmak istiyorsak? JSON'u tekrar ayrıştırdığımızda kesir sihirli bir şekilde geri getirilseydi harika olmaz mıydı? Yapabiliriz!

Canlandırıcılara girin!(json-parse)

class Fraction {
 constructor(n, d) {
  this.numerator = n;
  this.denominator = d;
 }

 toJSON() {
   return `${this.numerator}/${this.denominator}`
 }

 static fromJSON(key, value) {
  if (typeof value === 'string') {
    const parts = value.split('/').map(Number);
    if (parts.length === 2) return new Fraction(parts);
  }

  return value;
 }
}

const fraction = new Fraction(1, 2);
const stringified = JSON.stringify(fraction);
console.log(stringified);
// "1/2"
const revived = JSON.parse(stringified, Fraction.fromJSON);
console.log(revived);
// Fraction { numerator: 1, denominator: 2 }

Bir reviver(json-parse) işlevi belirtmek için JSON.parse'a ikinci bir argüman iletebiliriz.

Canlandıranın(json-parse) işi, dizilmiş verileri orijinal biçimine "canlandırmak". Burada, Fraction sınıfının JSON'dan gelen statik özelliği olan bir canlandırmayı geçiyoruz.

Bu durumda canlandırıcı, değerin geçerli bir kesir olup olmadığını kontrol eder ve eğer öyleyse, yeni bir Fraction nesnesi oluşturur ve onu döndürür.

5. Verileri gizlemek için canlandırıcıları (json-parse)

kullanma

Çözücüler gibi, canlandırıcılar da verileri gizlemek için kullanılabilir. Aynı şekilde çalışır.

İşte bir örnek:

const user = JSON.stringify({
 name: 'John',
 password: '12345',
 age: 30
});

console.log(JSON.parse(user, (key, value) => {
  if (key === 'password') {
      return;
  }

  return value;


}));

// output 
{ name: 'John', age: 30 }
```
`


kaynak: https://dev.to/siddharthshyniben/5-secret-features-of-json-you-didnt-know-about-5bbg
Girl Eating Pizza

If you're preparing for a senior Node.js developer position, it's important to be ready for technical interview questions that will test your knowledge of Node.js and its related technologies. In this

Girl Eating Pizza

As a JavaScript developer, it's essential to have a solid understanding of the language and its various concepts. In this article, we will provide some common interview questions and their answers to

Girl Eating Pizza

Frontend development is an essential part of web development that focuses on building the user interface of a website or application. Frontend developers are responsible for creating visually appealin

Girl Eating Pizza

Understanding how `this` works in JavaScript is essential for any developer working with the language. In this article, we will explore what `this` is, how it works, and common use cases.

Girl Eating Pizza

Event delegation is a concept in JavaScript that allows developers to handle events efficiently and improve the performance of web applications. In this article, we will explore what event delegation

Girl Eating Pizza

Internationalization, often abbreviated as i18n, is the process of designing and developing a web application to be adapted to different languages and regions without engineering changes. In today's g

Girl Eating Pizza

With the increase in the use of mobile devices to access the internet, optimizing the performance of web applications for mobile devices has become more important than ever. Slow loading times and poo

Girl Eating Pizza

JavaScript is a powerful programming language that allows developers to create complex web applications. One of the most important concepts in JavaScript is the ability to handle asynchronous code. In

Girl Eating Pizza

As web applications become more complex, the size of the JavaScript bundles that are required to run them can become unwieldy. This can lead to slow load times and poor user experiences, particularly