Python Tuple (Demetler)

Tanım:

  • Demetler, içeriside eleman bulunan nesnelerdir.
  • Eleman olarak farklı türden verileri barındırabilirler.
  • Her demetin başlangıç indisi (0) 'dır.
  • Demetlerin yazım kuralı ( ) parantezlerin içinde elemanlar tanımlanır veya ( ) parantez olmadanda tanımlanabilir.

Giriş:

demet="Alper",123,'a'
print(demet)


Çıkış:

('Alper', 123, 'a')


  • Boş demet oluşturmak için;


Giriş:

demet=()
print(demet)


Çıkış:

()


  • Tek elemanlı bir demet oluşturmak için;
  • Tek elemandan sonra virgül gelmek zorundadır aksi halde tip olarak <class 'str'> olur.


Giriş:

demet=("Alper",)
print(type(demet))


Çıkış:

<class 'tuple'>