Python List.remove()

Tanım:

Listedeki istenilen elemanı kaldıran metotdur.

  • Örneğin bir eleme oyunu oynuyoruz ve elenen kişiyi kaldırmak için remove fonksiyonunu kullanırız


Giriş:

liste=["ali","veli","ahmet"]
print(liste)
liste.remove("veli")
print(liste)


Çıkış:

['ali', 'veli', 'ahmet']
['ali', 'ahmet']