Python List.insert()

Tanım:

İnsert metodu listede istenilen indise eleman yerleştirmemizi sağlar.

  • Örneğin bir koltukta ali ve veli yan yana oturmak istemiyor ve bizde ali ve veliyi ayırmak istiyorsak insert metotu ile velinin bulunduğu indise mehmeti yerleştiririz.


Giriş:

liste=["ali","veli","ahmet"]
print(liste)
liste.insert(1,"mehmet")
print(liste)


Çıkış:

['ali', 'veli', 'ahmet']
['ali', 'mehmet', 'veli', 'ahmet']