Python List.index()

Tanım:

Parametre olarak aldığı elemanın indisini veren fonksiyondur.

  • Örneğin listemizde bir isimin olduğunu biliyoruz fakat nerde konumlandığını bilmiyorsak bu fonksiyon ile kaçıncı indiste olduğunu bulabiliriz.


Giriş:

liste=["ali","veli","ahmet"]
print("'veli' elemanin indisi: ",liste.index("veli"))


Çıkış:


'veli' elemanin indisi:  1