Python List.count()

Tanım:

Listedeki istenilen elemanın kaç defa tekrar ettiğini veren metotdur.

  • Örneğin listemiz isimlerden oluşsun listemizde aynı isimden kaç kişi olduğunu vermesi için kullanırız.


Giriş:

liste=[1,2,3,4,5,6,1,1,2,1]
print("'1' elemanin tekrar sayisi: ",liste.count(1))


Çıkış:


'1' elemanin tekrar sayisi:  4