Java Scanner

Tanım ;

 • Klavyeden string ve ilkel veri türlerini okumak için Scanner sınıfını kullanırız. Klavyeden veri okuması için Scanner sınıfı System.in parametresini alır.
 • Scanner sınıfı ile dosyadan(file) veri okumak mümkündür.
 • Scanner sınıfı java.utiil kütüphanesinin içinde yer alır ve kullanılması için aşağıdaki iki satırdan birinin programın başına yazılması gerekir.
 • Projenize import java.util.Scanner; kütüphanesini dahil etmeyi unutmayınız.


Yazım Kuralı;

Scanner(System.in) // klavyeden veri okur.

Scanner(File("dosya yolu")) // dosyadan veri okur.Giriş;

package kodsozluk;

import java.util.Scanner;

public class Kodsozluk {
  public static void main(String[] args) {
  Scanner s=new Scanner(System.in);   // Scanner sınıfı kullanmak için çağırıyoruz.
  System.out.print("Yeni Bir Sayı Girin :");
  int yeni=s.nextInt();                 //Klavyeden girilen değeri yeni dağişkenine atıyoruz
  }  
}


Çıkış ;

Yeni Bir Sayı Girin ://bu alana klavyeden sayı girişi yapıyoruzScanner sınıfı ile dosyadan veri okumak;


Giriş;

package kodsozluk;

import java.util.Scanner;

public class Kodsozluk {
  public static void main(String[] args) {
 
  String path = "d:\\example.txt"; // dosya yolunu belirtiyoruz.
  File dosya = new File(path);   // dosya yolunu File sınıfına parametre olarak veriyoruz.
  Scanner giris=new Scanner(dosya); // Scanner sınıfına File dozsyasını parametre olarak veriyoruz.

  while (giris.hasNext()) {      // eğer dosya veri varsa while çalıştır.

    String veri = giris.next();    // veriyi veri değişkenine atıyoruz.

    System.out.println(veri);
  
  }

  giris.close();               // scanner sınıfını kapatıyoruz.

  }  
}


Çıkış;

KodSözlük
www.kodsozluk.com
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.