Java 'da Lojik İfadelerin Kullanımı

Bilgisayar dillerinin çoğunda lojik ( mantıksal ) ifadeler kullanılır. Java'daki mantıksal operatörler, iki veya daha fazla koşulu veya ilişkiyi birleştirerek bileşik koşullar oluşturmak için kullanılan operatörlerdir. True yada false gibi karşılaştırmalar yapmak için kullanılırlar. Bazen Java'da, bu operatörler bir boolean değeri döndürdükleri için Boolean operatörleri olarak ta adlandırabiliyor.

      x > y && x > z

İki veya daha fazla ilişkisel ifadeyi birleştiren bu tür ifadeye mantıksal ifade veya bileşik ilişkisel ifade denir . Mantıksal ifadenin sonucu da true veya false değeridir.

Javada kullanılan mantıksal operatörler :

 • && => AND operatörü
 • || => OR operatörü
 • ! => NOT operatörü

AND Operatörü

Bütün koşulların doğru olduğu durumda true , en az birinin sağlanmaması durumunda false olarak geri döner. Ve anlamı katar.

OR operatörü

Koşullardan en az bir tanesinin doğru olması durumunda true olarak döner. Hepsinin yanlış olması durumunda false olarak döner. Veya anlamı katar.

NOT operatörü

True olan bir işlemi false yapar. False olan bir işlemi true yapar. Matematikteki değil işleminin aynısı olarak düşünebilirsiniz.

class logic_ops {

  public static void main(String[] args) {
    boolean x = true;
    boolean y = false;

    System.out.println( "Value of x: " + x );
    System.out.println( "Value of y: " + y );

    System.out.println( "Boolean NOT of x" );
    System.out.println( !x );

    System.out.println( "Boolean AND of x and y" );
    System.out.println( x && y );

    System.out.println ( "Boolean OR of x and y" );
    System.out.println( x || y );

    System.out.println( "Boolean exclusive XOR of x and y");
    System.out.println( x ^ y );
  }
}

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.