Spring Boot ve Dependency Injection

Spring Boot ve Dependency Injection

Öncelikle Dependency Injection kavramı öğrenmeliyiz .

Dependency Injection

Uygulama geliştirirken bir sınıfa ait özelliği başka sınıfta kullanmak istediğimizde new anahtar kelimesini kullanırız yada o bilgiyi nesneye atar ,diğer sınıfa yönlendiririz. Bu şekilde nesnelerin birbirleriyle ilişkili olduğu durumlarda eğer bu durum iyi yönetilmezse yada iyi tasarlanamazsa bu durum ilerde büyük sorunlara yol açabilir :)

Yaptığınız uygulamalar modüler ve geliştirmeye açık olmalıdır . Bunun içinde nesneler arası bağlar zayıf olmalıdır .Bir nesne veya sınıf üzerinde değişiklik yapıldığında sınıf ile ilişkili ya da o sınıfın nesnesini kullanan tüm diğer sınıflar ve modüller bu değişiklikten etkilenmemelidir. İşte tam bu noktada Dependency Injection devreye giriyor.
Dependency Injection Inversion of Control (Ioc) teoreminin özelleştirilmiş ve en çok kullanılan kısmıdır diyebiliriz. Özetle bir sınıfı bağımlılıklarından bağımsız hale getiren bir programlama tekniğidir.

Spring Ioc container görevini üstlenir ve uygulamalarımız için Dependency Injection desenini uygulayan bir yapıdır. Spring bize iki farklı Dependency Injection özelliği tanımlamaktadır.

  • Setter Injection :Metodlar üzerinden injection işlemi yapılmaktadır.
  • Constructor Injection :Yapılandırıcı metod üzerinden bağımlılıklarımızı yönetiriz.
    Böylece Spring bizden aldığı değerleri gerekli alanlara eşleştirerek yönetebilmeyi sağlamaktadır.

Kaynak :https://www.geeksforgeeks.org/spring-dependency-injection-wit
https://devnot.com

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

NoSQL veritabanları, dağıtılmış, yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış büyük miktarda veriyi depolamak için popüler bir seçimdir. Genellikle sosyal medya, e-t

Girl Eating Pizza

Spring Boot, web uygulamaları ve mikro hizmetler oluşturmak için popüler bir Java tabanlı çerçevedir. Spring Boot'un en önemli avantajlarından biri, bulut taban