Java return

Tanım ;

return deyiminin iki tür kullanımı vardır,Birincisi bir değer döndürmek için -ki yordamlardan üretilen değerleri böyle geri döndürürüz,İkincisi ise eğer yordamın dönüş türü buna izin vermiyorsa(void ise) herhangi bir taviz vermeden return yazıp ilgili yordamı terk edebiliriz.


Giriş;

package kodsozluk;
public class KodSozluk {  

public static int topla(int a,int b){  
    int sonuc;
    sonuc=a+b;
    return sonuc;  //normal return kullanımı
 }

 public static void biseyYapma(int a){
 if(a==0){
 return;        //yordamı terk et
 }else{
System.out.println("0 dan farklı sayı girdiniz");
}

 public static void main(String[] args){

int sayi1 = 5;
int sayi2 = 6;
int sonuc = topla(5,6);  // 2 sayıyı toplayan methoda 2 sayı gönderiyoruz sonucu return olarak bize döndürüyor.

System.out.println(sonuc);

System.out.println(biseyYapma(0)); biseyYapma methoduna 0 gönderdiğimiz için hiç bir şey döndürmeyecektir.

System.out.println(biseyYapma(5));

}
}
}


Çıkış;

11
{burası boş}
0 dan farklı sayı girdiniz
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.