Java Math.round()

Tanım ;

Parametre olarak aldığı ondalık sayıyı en yakın tamsayıya yuvarlanır.


Giriş ;

package kodsozluk;
public class KodSozluk {  
  public static void main(String[] args) {
  double a=3.59;
    System.out.println("Sayının en yakınına yuvarlanmış hali :"+Math.round(a)); 
  }
}


Çıkış ;

run:
Sayının en yakınına yuvarlanmış hali :4