Java Math.rint()

Tanım ;

 • Math sınıfındaki rint() methoduna verilen ondalık sayı parametresini en yakın tamsayıya yuvarlanır.
 • Eğer ondalık sayı (3.5) gibi iki tamsayı ise en yakın üst tamsayıya yuvarlar.


Giriş ;

package kodsozluk;
public class KodSozluk {  
  public static void main(String[] args) {
  double a=3.59;
    System.out.println("Sayının en yakınına yuvarlanmış hali :"+Math.rint(a)); 
  }
}


Çıkış ;

run:
Sayının en yakınına yuvarlanmış hali :4.0  //eğer 3.50'den küçük değer girilse sayıyı 3'e yuvarlayacaktı
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.