Java Math.rint()

Tanım ;

 • Math sınıfındaki rint() methoduna verilen ondalık sayı parametresini en yakın tamsayıya yuvarlanır.
 • Eğer ondalık sayı (3.5) gibi iki tamsayı ise en yakın üst tamsayıya yuvarlar.


Giriş ;

package kodsozluk;
public class KodSozluk {  
  public static void main(String[] args) {
  double a=3.59;
    System.out.println("Sayının en yakınına yuvarlanmış hali :"+Math.rint(a)); 
  }
}


Çıkış ;

run:
Sayının en yakınına yuvarlanmış hali :4.0  //eğer 3.50'den küçük değer girilse sayıyı 3'e yuvarlayacaktı